Thor Egil Stølen AS opplevde kraftig kundevekst

26/1/20
Thor Egil Stølen AS opplevde kraftig kundevekst

Kraftig kundevekst gjennom automatisering

Takket være automatiserte prosesser i Visma Business greier fire ansatte i regnskapsbyrået Thor Egil Stølen AS å tilby regnskapstjenester til nærmere 150 bedrifter.

Regnskapsbyrået har brukt Visma Business i mange år og har fulgt tett den teknologiske utviklingen; fra da bilag ble sendt i posten til dagens elektroniske bilagsflyt og ulike skyløsninger.

 

100 prosent oppetid

– Vi er svært fornøyd med hvordan Visma Business har bidratt til å utvikle bedriften. Blant annet overtok vi en portefølje bestående av drøye 25 bedrifter uten å øke staben, og jeg mener vi kan håndtere et tyvetall bedriftskunder til, forteller Thor Egil Stølen.

Det er to hovedgrunner til denne veksten mener han. Oppetiden i Visma Business er nærmere 100 prosent. Dette skaper tillit og gjør at regnskapskontoret kan bruke mer tid på kunder og mindre tid på systemene. Dernest har regnskapsbyrået vært flink til å ta i bruk ny teknologi, noe som gjør at de fleste regnskapsprosesser nå er fullautomatisert.

Slutt på dobbeltarbeid

– Alt er tett integrert og fungerer sammen. Dobbeltarbeid har nærmest forsvunnet. Hvis en kunde endrer noe hos seg selv, så endres det automatisk i våre systemer.

Videre er hele bilagsflyten digitalisert og automatisert. Visma Business er integrert med Visma Dokumentsenter, som mottar bilagene og implementerer dem i Visma Business. Visma AutoPay er koblet opp mot betalingsløsningen NETS. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger gir dette betydelige tidsbesparelser og bedre kontroll.

Viktige konkurransefortrinn er at arbeidsbelastningen på de ansatte ved månedsavslutning og årsrapportering er mye mindre i dag. Stølen forteller at IT-løsningene gjør at de er i forkant av de store toppene. De får tatt unna jobbene etter hvert som de kommer, og kan dermed lettere styre hverdagen.

Tid til rådgivning

En annen gevinst er mer tid til rådgivning siden de følger bedriftene mye tettere.

– Når vi sitter så tett på kunden, økes mulighetene for mersalg gjennom rådgivning eller annen bistand. For eksempel kan vi bistå med utarbeidelse av kontrakter og avtaler, rapportering, årsoppgjør, budsjettering m.m.

For et lite regnskapsbyrå ute i distriktet gir moderne økonomiløsninger unike muligheter.

– Når det går like raskt å attestere et bilag som å sende en e-post, er det også interessant for bedrifter utenfor vårt nærmiljø. Spesielt siden flere bedrifter også blir mer komfortable med å bruke skyen til å få utført sine regnskapstjenester, avslutter Stølen.

New call-to-action