Naturvernforbundet- kan spare flere timer på én rapport

26/1/20
Naturvernforbundet- kan spare flere timer på én rapport

Naturvernforbundet jobber systematisk med å finne løsninger og metoder som gjør at de kan jobbe enda smartere.

– 100 kroner spart på administrasjon gir 100 kroner mer til vårt arbeid innenfor miljø, naturvern, klima, energi og samferdsel. Per i dag utgjør administrasjonskostnadene ca. fem prosent av totalkostnadene. Det er vi veldig stolte av, sier økonomi- og administrasjonsansvarlig i Naturvernforbundet, Eli Voksø.

Et kvantesprang

Sammenlignet med tidligere snakker vi her om et kvantesprang. Spesielt viktig er prosjektstrukturen som de har bygget opp sammen med Vitari og som gir stor fleksibilitet i forhold til rapportering. Både når det gjelder intern- og eksternrapportering.

De nye IT-systemene og automatiseringen av en rekke manuelle prosesser har gitt formidable gevinster i form av spart tid. Spesielt i forbindelse med rapporteringen. Som mottaker av offentlige midler er Naturvernforbundet pliktet til å levere en rekke rapporter som omhandler blant annet kunder, leverandører, økonomi, aktiviteter og programmer som gjennomføres, samt donorrapporter til NORAD og Utenriksdepartementet.

– Tidligere snakket vi om dagsverk, kanskje opp mot én uke på å lage noen av disse rapportene. Nå gjør vi dette på noen timer. For eksempel er arbeidet med donor-rapporter kuttet fra én uke til to dager. Nøyaktigheten på tallmaterialet er også mye bedre nå og tiden kan derfor brukes til etterkontroll og analyse fremfor manuell tolking av data, sier Eli.

Prosjektansvarlige mer involvert

Dagens prosesser ansvarliggjør i mye større grad de prosjektinvolverte gjennom at de blir ansvarlige for prosjektets budsjett og regnskap. Denne jobben gjøres i OneStop Reporting – uavhengig av hvor de befinner seg – og via OneStop får de tilgang til ‘real time’ økonomisk data. Det betyr at de enkelt kan lage ulike rapporter, både på lavere og høyere nivå.

Etter implementeringen har Eli sammen med Vitari jobbet spesielt mye med å bygge opp gode rapporter og automatisere datainputen til disse.

– Her kom Vitari med mange gode innspill, og sammen med min og andres erfaringer med prosjektstrukturen i Naturvernforbundet og andre organisasjoner, bidro dette til at implementeringen ble vellykket.

New call-to-action