LG Interiør AS sparer tid og penger med Visma.net logistikkmodul

5/8/18
LG Interiør AS sparer tid og penger med Visma.net logistikkmodul

LG Interiør AS er et drammensbasert firma som importerer interiør, møbler og belysning fra Det fjerne østen. I dag jobber det 13 ansatte i bedriften, og i 2016 omsatte selskapet for rundt 30 millioner kroner. Bedriftens varelager rommer 1250 kvadratmeter og inneholder omtrent 2000 pallplasser. Årlig importerer og distribuerer de opp mot hele 150 containere med gods.

LG Interiør AS hadde behov for et system med lagermodul

Da LG Interiør AS så etter et nytt system var kravene klare. I det gamle systemet hadde de ikke noen lagermodul eller annet system for lagerhåndtering. Det var derfor viktig for selskapet at systemet de skulle gå for hadde både komplett finans- og logistikkfunksjon. Det endelige valget falt på Visma.net grunnet at dette systemet møtte kravene de hadde satt – Visma.net inneholder både funksjoner for finans og for logistikk.

- Tidligere gikk vi rundt med håndskrevne lister på lageret og varemesser. Vi var prisgitt at vi visste hva vi hadde, og det var en viktig del av prosessen ved å velge Visma.net, at det fantes en logistikkdel, som var enkel og lett å bruke, forteller daglig leder, Karl Ivar Nordby.

"Visma.net har jo forenklet hverdagen veldig mye, spesielt for meg. Alt skjer automatisk."

Forbedret hverdag for alle

I tillegg til grunnmodulene gir Visma.net fordeler i form av automasjon av mange forretningsprosesser. I tillegg til forbedret lagerstyring, har LG Interiør AS merket betydelig forskjell på ordrehåndtering og fakturering.

- Visma.net har jo forenklet hverdagen veldig mye, spesielt for meg. Alt skjer automatisk. Det var en av årsakene til at vi ønsket å bytte regnskapssystem. Tidligere hadde vi en ekstern reskontroføring, men med Visma.net er nå alt samlet på ett sted. Vi kan til enhver tid gå inn og se hvem som skylder oss penger og hvor mye som er forfalt. Med effektiviserte og forenklede interne prosesser blir hverdagen mer oversiktlig og forutsigbar.

Hege Rønningen, som jobber som lagermedarbeider deler denne oppfatningen med Nordby. Hun mener de har fått bedre oversikt etter at de begynte med lagerstyring, at det nå går raskere å plukke varer, samt at det er enklere å ha oversikt.

Mange integrasjonsmuligheter


Nordby påpeker videre to andre fordeler med Visma.net. Den første er at systemene er enkle å lære og at man kan integrere andre løsninger mot systemet. LG Interiør har selv integrert sin webshop-løsning mot Visma.net. I tillegg til dette har de integrert en håndholdt scanner-løsning fra BX Software som gjør det enkelt for de ansatte å registrere ordre og kundedata når de er rundt på forskjellige varemesser.

- Etter at vi fikk implementert en håndholdt skanner fra BX Software mot Visma.net, så har den jobben blitt veldig mye enklere. Vi sparer veldig mye tid og ressurser på det, samtidig som det er lettere å holde en nøyaktig oversikt.

Besparelser i investeringen

Etter å ha brukt Visma.net ERP over en lengre periode er Karl Ivar og resten av LG Interiør AS fornøyd med både Vitari som leverandør og fordelene systemet gir.

- På sikt ser vi jo besparelsen i dette, ikke bare besparelse i økonomi, men også i tid. Ting blir effektivisert og forenklet, noe som, sånn jeg ser det med det jeg jobber med til daglig, gjør ting mye mer forutsigbart og oversiktlig. Som samarbeidspartner har Vitari totalt sett vært veldig bra. De er veldig raske til å respondere hvis det er noe jeg eller andre ikke forstår eller trenger hjelp til. Da er de på pletten med en gang.

New call-to-action