Knif Regnskap- Digitalisering fordoblet produktiviteten

26/1/20
Knif Regnskap- Digitalisering fordoblet produktiviteten

En hverdag hvor all informasjon flyter papirløst mellom selskapet og dets kunder forblir en uoppnåelig drøm for mange. Slik tenkte ikke de ansatte i Knif Regnskap da de i 2007-2008 slet økonomisk.

– På mange måter hadde vi ikke noe valg. Men vi tenkte at skulle vi satse så ville vi gjøre det skikkelig, og selv kjenner jeg ingen som har tatt digitaliseringen så langt som oss, sier Fridtjof Leif Gillebo, tidligere daglig leder i Knif Regnskap.

Han mener selskapets suksess skyldes gode IT-systemer, bistand fra eksterne aktører som Vitari og Compello og sterk internkompetanse.

– Vi har meget god «bestillerkompetanse» og det tror jeg er viktig om du skal greie å utnytte hele potensialet i en IT-investering.

Egen IKT-avdeling

Knif Regnskap ser hele tiden etter hvordan de kan jobbe smartere. En effektiv metode for å synliggjøre forbedringspotensialer er å måle hvor lang tid hver enkelt oppgave tar.

– Vi ønsker hele tiden å bedre lønnsomheten og derfor foreslår vi ofte nye løsninger overfor våre samarbeidspartnerne. I tillegg produserer vår IKT-avdeling egne løsninger eller bidrar til å sikre optimal utnyttelse av eksisterende systemer.

Marked uavhengig av geografi

Siden 2008 har Visma Business vært selskapets forretningssystem, og i 2011 valgte Knif Regnskap å bytte ut Visma Dokumentsenter med Compello. I tillegg benyttes Visma Reporting og Visma Lønn. Disse IT-løsningene gjør at Knif Regnskap kan tilby sine kunder en 100 prosent papirløs regnskapsførsel samt levere alle typer regnskapstjenester.

– Fordi våre tjenester leveres digitalt, kan kundene sitte hvor som helst – markedet er med andre ord enormt. Utover egen internrevisor har vi 18 autoriserte regnskapsførere som sikrer faglig oppfølging av alle medarbeiderne og god kvalitet på regnskapene.

Kunden har full kontroll – alltid

Via IT-systemene sender kundenes leverandører fakturaene direkte til Knif Regnskap, hvor de skannes. Deretter mottar den attestasjonsansvarlige hos kunden fakturaene på sin PC for godkjenning og kontering. Regnskapsføreren i Knif Regnskap gjør resten, og kunden opplever både full kontroll og betydelig tidsbesparelser. Kunden har til enhver tid tilgang til sin økonomiske status.

– En annen stor fordel er at kundens revisor kan sitte på kontoret sitt og revidere direkte gjennom systemet elektronisk. Dermed slippe de reisetid eller å få tilsendt permer og annen dokumentasjon, avslutter Fridtjof.

New call-to-action