Christiania Belysning AS valgte Visma Business

26/1/20
Christiania Belysning AS valgte Visma Business

Fleksibelt system som gir rom for vekst

Christiania Belysning AS har vokst kraftig de siste årene, og driver nå 41 egeneide butikker over hele landet, samt en nettbutikk. Dette gir travle dager for selskapets to ansatte på regnskap. Utover lønnsutbetalinger til drøye 200 ansatte, utføres det daglig 41 kasseoppgjør noe som gir betydelige transaksjonsmengder. Antallet inngående fakturaer i året ligger på rundt 13.000.

– Det var ikke så komplisert å håndtere dette volumet, det tok bare mye tid. En viktig årsak var at det forrige ERP-systemet var lite fleksibelt. Vi ønsket derfor et mer brukervennlig system som både automatiserte prosesser og som effektiviserte flere manuelle gjøremål, sier økonomisjef Bente Skalstad i CB Nordisk Holding.

Det er mange oppgaver som har blitt enklere, men den største effektiviseringsgevinsten har kommet gjennom bokføring av kredittkortoppgjørene for de 41 butikkene. Tidligere måtte hvert dagsoppgjør bokføres manuelt, noe som kunne ta inntil tre kvarter. Nå er oppgaven løst på fem minutter, ved at vi kopierer dataene rett fra kilden og limer inn i Visma Business. Færre feilregistreringer og mindre tidsbruk, bedre blir det ikke, smiler Skalstad fornøyd.

Oppkjøp av Lysmesteren i Danmark

I januar 2015 gikk Christiana Belysning AS for første gang utenlands, og kjøpte Danmarks største franchisekjede av belysningsbutikker, Lysmesteren AS.

– Du kan si at kjøpet av Lysmesteren er en slags syretest på fleksibiliteten i Visma Business siden vi da utvidet på tvers av landegrensene, og gikk inn i et konsept hvor flere systemer må snakke sammen, sier Skalstad.

Etter at de var blitt enige om informasjonsarkitekturen tok det kun tre måneder å bygge systemet. Det var hele tiden god kommunikasjon mellom Vitari og Christiania Belysning AS, og de kom i mål på en god måte.

Løfter blikket sammen med Vitari

Et viktig satsingsområde videre, er å utvikle gode rapporteringsmuligheter, slik at både egne ansatte i de to landene og medlemsbutikkene i Lysmesteren får ut den informasjonen de trenger fra systemet. Jeg har stor tro på at vi kan oppnå dette ved å ta i bruk OneStop Reporting integrert mot Visma Business, sier Skalstad.

– Vitari har under hele denne prosessen vært meget løsningsorienterte og har hjulpet oss å løfte blikket og bygge for fremtiden, avslutter Skalstad.

New call-to-action