Brest AS ønsket en helhetlig IT- struktur som var fremtidsrettet

26/1/20
Brest AS ønsket en helhetlig IT- struktur som var fremtidsrettet

Brest AS driver med rådgivning og drift av bedriftsrestauranter, kantiner og konferansesentra. Selskapet har mat som sin kjernevirksomhet, og fokuserer på forholdet mellom mennesker og mat. De arbeider derfor med bedrifter og kunder som ønsker å vise matomsorg for sine ansatte. 

Brest ønsket et fremtidsrettet system- Sky og automatisering

Da Brest var på utkikk etter et nytt ERP-system var fremtid, sky og automatisering viktige nøkkelord. Visma.net ERP og Brest var derfor en god match.

- Vi ønsket å ha en helhetlig IT-struktur som er fremtidsrettet. Et skybasert ERP-system, hvor vi kan automatisere mange av tjenestene som er viktig for oss, slik at vi kan fokusere på andre ting og bruke kreftene våre på kundeoppfølging, drift og utvikling i selskapet, sier Økonomisjef i Brest, Lisa Christin Axman.

Mange muligheter for automasjon


En av grunnene til at veldig mange velger Visma.net, er nettopp på grunn av at ulike manuelle prosesser kan automatiseres. For Brest var det spesielt noen prosesser de satt stor pris på at de kunne bruke mindre tid på.

- Det er først og fremst ved fakturering og utsendelse av faktura via EHF som vi har merket den største forbedringen. Integrasjon med rapporteringsmodulen Insights og direktelevering av mva-oppgaver til Altinn er også tjenester vi drar nytte av.

Brest tok et steg videre og automatiserte enda flere prosesser. Dette ved hjelp av integrasjonsmulighetene i Visma.net, hvor de jobbet med en integrasjon mot deres kasseløsninger. 

- Prosjektet har vært vellykket og vi får daglige overføringer fra kassasystemet vårt.

Endring til det bedre – men ikke uten smerter underveis


Som selskap kjenner Brest godt til Visma fra før da de tidligere benyttet seg av Visma Business. Overgangen fra dette systemet sier Lisa Christin har gått fint, og legger betydelig vekt på hva hun mener er de viktigste faktorene dersom man skal lykkes med et systembytte.

- Man må være beredt på at ting gjøres på en annen måte enn i Visma Business som vi brukte tidligere. Dersom man i tillegg er endringsvillig og løsningsorientert, har man et fungerende system på plass ganske raskt. Litt frustrasjon hører alltid med når man gjør en så stor endring i en bedrift.

For det er ingen hemmelighet at flere bedrifter opplever frustrasjon når de gjennomfører en digitaliseringsendring. Likevel er Lisa Christin godt fornøyd med både resultatet etter å ha brukt systemet over en lengre periode og Vitari som leverandør.

- Vi opplever systemet som mer eller mindre problemfritt. Det finnes mange fine «oppskrifter» i Visma Community på hvordan man løser oppgaver som man kanskje ikke har håndtert i systemet tidligere. Dette gjør at man raskt og effektivt kan utføre daglige oppgaver så vel som mer kompliserte. Vi er veldig glade for å være kunde av Vitari, som er en profesjonell aktør i markedet.

- Vi ønsket å ha en helhetlig IT-struktur som er fremtidsrettet. Et skybasert ERP-system, hvor vi kan automatisere mange av tjenestene som er viktig for oss, slik at vi kan fokusere på andre ting og bruke kreftene våre på kundeoppfølging, drift og utvikling i selskapet,
New call-to-action