Vitari støtter bedrift som finner «gullet» i hver enkelt person

26/1/20
Vitari støtter bedrift som finner «gullet» i hver enkelt person

Asker Produkt AS er et kommunalt eid selskap innenfor produksjon og salg av mat, catering, skilt- og tre-produkter. De tilbyr en arbeidsplass til personer som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Vitari er en del av selskapets «vennelaug». Målsetningen med samarbeidet er ikke pengestøtte men tilføring og deling av kunnskap og kompetanse mellom medlemsbedriftene og Asker Produkt. Målsetningen er rundt 10 lokalbedrifter i lauget og de to første bedriftene som kastet seg på da oppfordringen gikk ut for litt over et år siden, var Nycomed TAKEDA og Vitari.

Vitari kan lære mye av Asker Produkt AS

Vitari kan hjelpe Asker Produkt AS med ledelse, administrasjon og effektive rutiner. Og Asker Produkt AS kan tilføre Vitari kompetanse til å utvikle og tilrettelegge egen arbeidsplass for ulike typer mennesker. I tillegg kan de kan lære av hva «Asker Produkt» har gjort for å bli en suksessbedrift. Gjennom lauget kan de ansatte også få praksisplasser ute i det ordinære arbeidslivet, noe som gir muligheter for fast ansettelse en gang.

Vi har utrolig motiverte medarbeidere og deres innsats gjennom mestring og motivasjon er hovedårsaken til at vi har lyktes med å gi så mange av våre arbeidstakere et rikere liv og muligheter for å komme ut i det ordinære arbeidslivet. Dette mener jeg alle bedrifter har noe å lære av. - Britt E. Villa, daglig leder Asker Produkt AS

Ledelse = «Le», «Del» og «Se»

Asle Sjørbotten, administrerende direktør i Vitari, deler hennes oppfatning, og ser mange gevinster av engasjementet i lauget. Noe av det viktigste er å treffe en brukergruppe de knapt møter i arbeidshverdagen. Dette gir ny kunnskap om forbrukeratferd, brukervennlighet og det å ta hensyn til personer med andre behov.

Sjørbotten er også imponert over motivasjonen og arbeidskapasiteten til de uføretrygdede personene som utgjør stammen i Asker Produkt AS. Asker Produkt AS har knapt sykefravær og høy trivsel.

For Britt E. Villa i Asker Produkt AS dreier det seg om å gi alle en sjanse og finne ut hva akkurat den personen er god til.

– Jeg liker å leke med ord, og min tolkning av ledelse er ”le-del-se”. Det betyr å ha det gøy på jobben, dele kunnskap og være nysgjerrige på hverandre. Dette er i samstemhet med ideen om lauget og verdiene til Asker Produkt AS.

New call-to-action