Aid in Action- tenker på papayajuice- ikke på regnskapsføring

1/4/18
Aid in Action- tenker på papayajuice- ikke på regnskapsføring

– Det hele startet da jeg var 19 og dro ut i verden på backpacking. I Gombolo i Kenya møtte jeg mange veldig fattige mennesker som gjorde sterkt innrykk på meg. Jeg dro ikke videre, men begynte å samle inn penger for å hjelpe, forteller Anne Louise Hübert.

Hun etablerte snart bistandsorganisasjonen Aid in Action og satset på flere bærekraftige prosjekter. Organisasjonen måtte ha et regnskap, og Vitari har gått inn som ansvarlig for å føre regnskapet.

Visma.net i praksis

-Vi lar oss smitte av Anne Louises engasjement, men det viktigste er at vi fant en god løsning hvor vi kunne bidra og samtidig styrke vår egen kompetanse på Visma.net. Å benytte Visma.net i praksis, som vi gjør med Aid in Action, er den beste måten å bygge kompetanse på, sier Christina Svela i Vitari.

Frigjør tid til prosjektene

Hübert forteller at avlastningen med regnskapet har frigjort mye tid som kan brukes i prosjektene. Tid kan hun saktens trenge. Siden starten for seks år siden har det nå blitt igangsatt prosjekter i mer enn 10 landsbyer, og rundt 30 000 mennesker er påvirket av arbeidet som er satt i gang. Planting av papayatrær, brønner som gir tilgang til rent vant, skole, barnehjem, og veskeproduksjon er noen av prosjektene.

– Da jeg satte i gang kunne jeg ingen ting om hva prosjektene innebar, så det var bare å spørre folk og skaffe seg kunnskap. Sånn er det jo også med regnskapet. Jeg er ikke fagperson på dette heller. Men det er fantastisk å vite at noen profesjonelle har kontroll på at alt blir riktig, sier Hübert.

Nettbasert

Vitari er forhandler av Visma.net som er en nettbasert forretningsløsning som samler alle forretningsdata i én og samme løsning. Visma.net legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av prosesser i virksomheten. Deler av verktøyet benyttes til å føre Aid in Actions regnskap. Selv om regnskapsjobben blir tatt hånd om av Vitari og Visma.net, slipper ikke Hübert kontrollen og dialogen med Christine er tett, understreker hun.

New call-to-action