Vitari nådde helt til topps i kåringen som Norges beste arbeidsplass

28/5/19
Vitari nådde helt til topps i kåringen som Norges beste arbeidsplass

Great Place to Work kåret i ettermiddag Vitari til Norges beste arbeidsplass for bedrifter mellom 50-199 ansatte.

Vitari har jobbet fokusert og systematisk med medarbeidertilfredshet og kultur i flere år, og har vært på topp 10 lista over Norges beste arbeidsplasser de siste 7 årene. Å være på lista er en seier i seg selv, men å nå helt til topps er ekstra stas!

Jannik Krohn Falch, administrerende direktør for Great Place to Work, gratulerer Vitari med seieren:

"Hos Vitari står VI-kulturen, lederskap og et kollegialt fellesskap sentralt- og det er tydelig at det gir resultater. Ved å ha jobbet systematisk med bedriftskultur og hatt fokus på «mennesket» i en årrekke har dere fått et unikt samhold som deres konkurransefortrinn. Det er tydelig at menneskene og kulturen er øverst på dagsorden for selskapet. Gratulerer til Vitari, som Norges Beste Arbeidsplass!»

Sammen er vi best

Asle Sjørbotten, daglig leder i Vitari, er tydelig fornøyd og stolt, og retter en stor takk til alle medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere:

"Dette betyr veldig mye for oss. Vi har aldri vært i tvil om at en VI-kultur hvor folk mestrer, finner mening og opplever stor grad av spillerom er grunnlaget for forretningsmessig suksess. Etter mange års kulturbygging er det fantastisk for oss å bli kåret til Norges beste arbeidsplass. Det inspirerer oss til å fortsette byggeprosessen, og det gjør at vi kan tiltrekke oss enda flere gode VI-hoder. Tusen takk til alle involverte parter – både medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere!"

Hva betyr dette for kundene av Vitari?

" Vi alltid vært overbevist om at våre forretningsmål kun kan nås dersom kundene våre er fornøyde, og forutsetningen for dette er at folka i Vitari trives. En slik pris er en stor anerkjennelse som inspirerer til videre innsats for å bygge en kultur hvor folk mestrer, får utviklingsmuligheter, finner mening og får bruke sine innovative evner. Kundene våre vil nyte godt av økende kunnskap, positivitet og rådgivere som man kan forholde seg til år etter år. De kan se på Vitari som sin stabile, langsiktige tillitsvekkende samarbeidspartner, som evner å frigjøre tid gjennom bruk av smart teknologi " – sier Asle Sjørbotten, daglig leder av Vitari.

Great Place to Work er et bevisst strategisk verktøy for å utvikle Vitari sin bedriftskultur

Vitari har en grunnleggende tro på mennesker og kultur som sin strategi. Det er via mennesker vi skaper resultater. Derfor er det kritisk å ha fornøyde medarbeidere som kan samarbeide. Det er her Great Place to Work kommer inn som et strategisk verktøy, for å måle og styre kursen i dette viktige arbeidet. De hjelper Vitari med å forbedre både forretning, kultur og omdømme, slik at selskapet får et kvalitetsstempel som en attraktiv arbeidsplass.

Alt handler om tillit

Alt handler om tillit. Lojale og motiverte medarbeidere vil jobbe hardere for din bedrift. Dette ble virkelig testet når Corona utbruddet førte til en plutselig ny hverdag med hjemmekontor og distanserte medarbeidere. For å lykkes i en slik setting måtte både tillit, respekt og samarbeid være på plass. I tillegg til kommunikasjonskanaler og måter som støtter opp om dette. Vi tør å påstå at vi har kommet sterkere ut av denne situasjonen, og det skyldes en kombinasjon av samarbeid, kreativitet, tett dialog og tillitbasert ledelse.

Målsettingen fremover

Organisasjonskulturen vår har blitt et konkurransefortrinn, og vi skal sørge for at det blir varig konkurransefortrinn. Det er ekstremt lett å kopiere løsninger og systemer innenfor vår bransje. Men kulturen er unntaket – den forblir unik! Derfor jobber vi strukturert med medarbeidertilfredshet, og har valgt Great Place to Work som samarbeidspartner.

Vil du vite mer om Vitari og Great Place to Work?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bedriftskultur? Eller hvordan vi bruker Great Place to Work som et strategisk verktøy? Vi deler gledelig! Kontakt HR-ansvarlige Ann-Cathrin Eidval, på telefon 909 16 486. Du kan også lese mer om Vitari og Great Place to Work her.

Om undersøkelsen Norges Beste Arbeidsplasser og Great Place to work

Undersøkelsen fokuserer på gjensidig tillit, troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og felleskap. Hver virksomhet blir vurdert gjennom en analyse av anonyme svar på rundt 60 påstander i Great Place to Work sin Trust Index undersøkelse, sammen med en analyse av selskapets kultur og praksiser som vurderes gjennom Great Place to Work sin kulturanalyse, Culture Audit.

Great Place to Work er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. For mer informasjon, se på deres nettsider.

Kontakt for mediehenvendelser:

New call-to-action