Vitari er en av Norges Beste Arbeidsplasser 2018

18/1/20
Vitari er en av Norges Beste Arbeidsplasser 2018

Vitari tok en solid 4.plass i Great Place to Work sin kåring over Norges beste arbeidsplasser, innenfor kategorien mellomstore bedrifter.

Dette er nok et bevis på at systematisk arbeid med medarbeidertilfredshet gir resultater! Menneskene er vår strategi. Og det er via mennesker vi skaper resultater. Det er derfor kritisk å ha motiverte og fornøyde medarbeidere.

Hvorfor vi bruker metodikken til Great Place to Work som et arbeidsverktøy


Alt handler om tillit, og vi har valgt å satse på en tillitbasert ledelse. Lojale og motiverte medarbeidere vil jobbe hardere for din bedrift, og det vil dermed forbedre resultatene deretter. For å sitere Great Place to Work; Organisasjoner som skaper en god arbeidsplass gjør det også bedre økonomisk over tid. Å utvikle en god arbeidsplass er et smart strategisk valg!

Verktøyet tydeliggjør våre styrker og muligheter, målt opp mot landets mest suksessfulle bedrifter. Vi får konkrete fakta og unik innsikt på tvers av selskapet, som gjør at vi kan ta beslutninger på et bedre grunnlag og iverksette konkrete tiltak. Hele tankegangen til GPTW passet godt til vår egen filosofi, og vi mener at verktøyet bidrar positivt til vårt gode arbeidsmiljø. Vi har de siste årene landet høyt opp på listen i konkurransen, og i år endte vi på 4.plass, noe vi er meget fornøyd med!

Hvilken verdi tilfører Great Place to Work oss


Great Place to Work bidrar positivt til vårt arbeidsmiljø, og har blitt et strategisk verktøy for oss. De hjelper oss til å forbedre både forretning, kultur og omdømme. Vi blir inkludert i et nettverk, som fungerer som en arena for læring og utvikling. Målingen og rangeringen til Great Place to Work er et kvalitetsstempel i søken etter nye talenter, og vi fremstår som en attraktiv arbeidsplass.

Målsettingen fremover


Organisasjonskulturen vår skal bli et varig konkurransefortrinn. Det er ekstremt lett å kopiere både løsninger og systemer innenfor vår bransje. Men kulturen er unntaket! Den forblir unik. Og den vil bringe Vitari videre! Det er derfor vi jobber strukturert med medarbeidertilfredshet, og har valgt Great Place to Work som samarbeidspartner.

New call-to-action