Vi er Vitari sitt nye trainee-kull!

24/11/17
Vi er Vitari sitt nye trainee-kull!

Etter et år med dedikerte traineer i Visma.net teamet, har vi gleden av å bringe fjorårets suksess videre. Vår ansettelse underbygger en langsiktig og målrettet satsing på skykompetanse.

Som nyutdannede siviløkonomer har vi samlet tatt spesialisering innen logistikk, skatt, regnskap, endringsledelse og strategi. I tillegg har vi ulike erfaringer fra tidligere deltidsstillinger innen økonomi og regnskap.

Den 1.september ble vi tatt imot med åpne armer. De første ukene bestod hovedsakelig av kurs, sertifiseringer og gjennomføring av interne prosjekter. Et av prosjektene omhandlet videreutvikling av Visma.net-teamet sin strategi, noe vi vil jobbe videre med i tiden fremover. Ellers har vi frem til nå blitt involvert i flere interessante prosjekter, og får stadig nye utfordringer.

Vi synes allerede det har vært spennende å ta del i konsulenthverdagen, særlig det å kunne arbeide i skjæringspunktet mellom økonomi og teknologi. I den forbindelse har vi hatt gleden av å være med på flere kundemøter, noe som har vært svært lærerikt. Dette har gitt oss innblikk i selskapenes muligheter og utfordringer.

New call-to-action