Tre gode råd: Slik får du bedre tid

14/2/18
Tre gode råd: Slik får du bedre tid

– Tiden går, den kan ikke styres. Det er kun oss selv vi kan gjøre noe med. Ekspert på tidsbruk, Cecilie Thunem-Saanum, gir tre råd for å unngå stress og følelsen av å henge etter er.

Som foredragsholder, bedriftsrådgiver og mentor møter Cecilie ofte bedriftsledere og ansatte som føler de har det for travelt og som ønsker hjelp til å utnytte tiden bedre.

–Det som frustrerer meg, er hvordan mange er et «offer» for egen travelhet; de lar hverdagen bli stress og de aksepterer presset fra omgivelsene. Først og fremst handler det om å ta aktive valg, sier hun.

Hun har tre gode råd til alle som vil lære å bruke arbeidstiden bedre.

– Prioriter oppgavene og rekkefølgen når de skal løses, lær deg dyp konsentrasjon i 20 minutters intervaller og ta «riktige» pauser.

– Lær deg å prioritere


Noe av det viktigste du bør lære er prioriteringsteknikker. Spør deg hvilke oppgaver som haster mest og hvilke som får størst konsekvenser om de ikke utføres.

– Når vi stresser kaster vi oss ukritisk over de mest tilgjengelige oppgavene. For eksempel telefonen som ringer eller kollegaen som avbryter deg, mener Cecilie.

Konsekvensen er at viktige hasteoppgaver utsettes til fordel for mindre viktige oppgaver.

– Jeg derfor oppfordrer alle til å se på sine små og store oppgaver, og prioritere, sier hun.

– Sett premisser for din tilgjengelighet


Et stort hinder for effektivitet er vår tilgjengelighet; på telefon, e-post, chat, sms, Facebook osv. Cecilie mener du bør sette tydelige premisser på når du er tilgjengelig og i hvilke kanaler.

– Å jobbe med én ting om gangen er vanskelig fordi vi ofte blir avbrutt. Det er synd fordi forskning viser at effektiviteten to- til tredobles om du greier å jobbe uavbrutt, og korte perioder på 20-25 minutter virker best. Det betyr at du bør tilstrebe minst to til tre ganger daglig å jobbe uavbrutt i 20 minutter. For eksempel gjennom å slå av e-posten, lukke døren eller sette andre premisser overfor dine omgivelser.

– Ta pauser – også når det koker


Cecilie er også opptatt av å ta korte, gode pauser – gjerne ofte – for å fylle hodet med energi. Også når det koker som verst, for det bidrar til å levere bedre kvalitet etterpå.

– Når vi snakker om tidsbruk og effektivitet, assosieres det med jobbing og færrest mulig avbrekk. Men det er faktisk motsatt: Å ta gode pauser krever viljestyrke og struktur. Vi trenger de korte, små pustehullene, avslutter Cecilie Thunem-Saanum.

Er du interessert i å lære mer om hvordan din bedrift kan øke produktiviteten?

New call-to-action