Vitari er blant Norges beste arbeidsplasser - 9 år på rad!

28/4/21
Vitari er blant Norges beste arbeidsplasser - 9 år på rad!

Vi er stolte over å være blant Norges beste arbeidsplasser 9 år på rad!

Great Place to Works kåring av Norges beste arbeidsplasser 2021 kunne avsløre at Vitari, nok en gang, hevder seg i toppen. For 9. år på rad er Vitari på topp 10 over Norges beste arbeidsplasser - det er vi stolt av!

«Menneskene er vår strategi. Og det er via mennesker vi skaper resultater. Det er derfor kritisk å ha motiverte, kompetente og engasjerte medarbeidere» sier daglig leder Asle Sjørbotten. "Det viktigste jeg gjør er å jobbe med kulturen. Folk som trives skaper gode kundeopplevelser."

Vi verdsetter vårt samarbeidet med Great Place To Work veldig høyt. Med samarbeidet får vi blant annet tilgang til en solid medarbeiderundersøkelse som gir oss verdifull innsikt i hvordan våre kolleger har det på jobb. Resultatene av undersøkelsen benytter vi som grunnlag i vårt kontinuerlige arbeid for å bli enda bedre. I tillegg ser vi våre resultater sammenliknet mot andre virksomheter i Norge, og gjennom nettverksmøter får vi inspirasjon og lærer av de beste. Opplevelse av mening, mestring og spillerom påvirker indre motivasjon positivt, og dette jobber vi aktivt med. Det handler om den enkeltes opplevelser og det er summen av disse som har kraft.

"Jeg er kulturarbeider», sier Asle Sjørbotten. VI'et i navnet vårt, Vitari, er det viktigste. Sammen er VI sterke, og det morsomste er å vinne sammen - som et lag. Veien til vekst, gode resultater og fornøyde kunder starter med folka. En god VI-kultur er grunnlaget for suksess.

Når vi spør våre kolleger om hva som er unikt godt med Vitari får vi ofte svarene:
VI-kulturen, fellesskapsfølelsen, vi hjelper hverandre, deler, vil hverandre vel og bryr oss om hverandre.

"Det er mer krevende å være kulturarbeider over Teams, men heldigvis har vi gode relasjoner og gode verktøy som gjør at vi mestrer livet på de 100 hjemmekontorene. Utenom pandemien er vi sosiale og vi ser virkelig frem til å kunne møtes fysisk igjen. I mellomtiden gleder vi oss over digitale aktiviteter, sier Asle, og avslutter med det viktigste.

Det er folka som er gullet i Vitari! Og alle tar et felles ansvar for å bygge verdens beste arbeidsplass. 

New call-to-action