Ta med dine integrasjoner til skyen

9/1/20
Ta med dine integrasjoner til skyen

Dagens trend i ERP-markedet er et tydelig skifte hvor kunder ønsker å flytte «opp i skyen». Det blir nye spilleregler, og nøkkelen ligger i integrasjoner.

Vi har derfor restrukturert både stab og kompetanse for å møte fremtiden som et skyselskap.

Satser på skyløsninger

Software- leverandøren Visma satser stort på Visma.net ERP. Dette er et komplett ERP- system i skyen. Man leier økonomisystem, per bruker, driftet av Visma som et SaaS-produkt (software as a service). Dette vil være den dominerende måten å benytte programvare på i fremtiden.

Behov for tilpasninger mot Visma.net ERP i skyen

Helt siden Visma åpnet for tilgang til sitt Visma.net API for forhandlere, har utviklere i Vitari jobbet for å styrke kompetansen og utvikle løsninger mot Visma.net ERP i skyen. Vi så tidlig at det ville komme behov for utvikling av tilpasninger mot Visma.net på lik linje som mot de mer tradisjonelle ERP-systemene. Vi utviklet derfor en helt ny plattform for disse løsningene, Vitari Cloud.

Et komplett miljø for utvikling og drift av integrasjoner mot programmer i skyen

Vår skyplattform Vitari Cloud er et komplett miljø for utvikling og drift av integrasjoner mot programmer i skyen, også kalt IaaS (Integration as a service). Plattformen er delt i to separate deler som gjør at vi kan utvikle og teste løsninger helt adskilt fra integrasjoner som er i drift. Som Microsoft-partner har vi valgt å bygge Vitari Cloud i Azure som er plattformen for skytjenester hos Microsoft. Dette er en robust skyplattform som automatisk skalerer ressursbruk basert på behovet.

Hva betyr dette for deg?

 • Rask leveranse og trygg testing:
  Vi kan lage skreddersydde programmer og integrasjoner raskere og publisere disse direkte i vår skyplattform. Løsningen testes i vårt testmiljø før den går i produksjon.
 • Deler viktige ressurser i plattformen:
  Alle integrasjoner og programmer i plattformen deler viktige ressurser som skalering, logging, varsling ved feil.
 • Kun ett miljø og en kodebase rask respons og utvikling:
  Vi har ett miljø med én kodebase som kommuniserer med Visma. Dermed kan vi raskt gjøre endringer når Visma utvider og endrer sitt API. Vi kommuniserer tett med utviklingsavdelingen i Visma og vet derfor hva som kommer og når det kommer, og kan raskt forberede vårt miljø på disse endringene. Slik sikrer vi at alt fungerer som det skal- også etter oppgraderinger!
 • Selvbetjeningsløsning:
  Du kan selv logge inn på vår nettside for Vitari Cloud, med SMS, og se alle transaksjoner som kjører for dine løsninger. I skyen er en av de store fordelene at du slipper å tenke på oppgraderinger og vedlikehold av ERP-systemet. Dette gjøres automatisk av Visma og du har alltid tilgang til siste versjon.

Vitari Cloud gjør overgangen til sky enklere

Du har kanskje en eller annen form for tilpasning eller integrasjon mot andre systemer som gjør at overgangen til skyen kan fremstå som komplisert og vanskelig. Med Vitari Cloud vil overgangen bli enklere for deg.

Les mer om Vitari Cloud her.

Vitari satser på utvikling og tilpasninger

Helt siden oppstarten har Vitari satset sterkt på utvikling. De har i dag en erfaren utviklingsavdeling som løser utfordringer og lager integrasjoner, og sikrer at systemer snakker sammen og utveksler informasjon.


Artikkelen er skrevet av Robert Wessel, Senior utvikler i Vitari.
Robert har jobbet som utvikler i Vitari siden 2006 og vært en av de ansvarlige for utviklingen av Vitari Cloud.

Vil du vite mer om Vitari Cloud IPaas?
New call-to-action