Står du igjen på perrongen?

4/11/20
Står du igjen på perrongen?

Da har vi kommet til sannhetens øyeblikk - du må bestemme om du blir med på endringene som skjer for regnskapsbransjen (som jeg har beskrevet gjennom tidligere blogger). Å bruke tog og perrong i beskrivelsen av det som skjer, synes jeg gir et godt bilde av den situasjonen alle er i.

Noen hevder at toget allerede har gått og at “Norge står igjen på perrongen” i forhold til digitaliseringen av næringslivet. Nye aktører etablerer seg og får en sterk posisjon, overlegen distribusjon, merkevare og popularitet hos brukerne. Slik tok Facebook og Google mediebransjen på senga, slik vil Uber kanskje ta en rekke tjenesteytende bransjer – én etter én.

Kommer det samme til å skje med regnskapsbransjen?

Er dette så ille? La oss prøve å få det ned på et nivå som gjør oss i stand til å forholde oss til spørsmålet.
Kanskje er det ikke så ille? Regnskapsbransjen er egentlig en skjermet bransje, underlagt strenge lover og kontrolltiltak fra myndighetene. Dette gjør trolig at bransjen ikke er så utsatt for dyptgripende innovative endringer – rammene er for stramme til det.

Da har vi kanskje litt tid på oss.

Det går sikkert et nytt tog?

Men kommer det ikke flere tog? Det gjør nok det. Vi kan velge å hoppe på den digitale reisen senere. Men jo lengre vi venter med å ta denne reisen jo større blir gapet mellom deg og konkurrentene, som allerede er godt i gang med sin digitale transformasjon. Det er et faktum at disse endringene, ofte omtalt som den tredje industrielle revolusjonen, berører oss.
Toget går uansett – kanskje ikke ekspresstog, men det gjelder å holde seg på perrongen å ta det riktige toget.

Ikke bare opp til oss selv

Jeg kan ikke reise alene - den digitale reisen må skje sammen med kunden vil mange hevde. Men kan vi påvirke kunden? Noen kunder trives fortsatt best med rutinene slik de alltid har vært; manuelle bilag i papirformat som leveres i perm til regnskapskontoret. Her må det gjøres et salgsarbeid for at kunden skal se verdien av å digitalisere. Hvis ikke, blir dette et motbakkeløp. Tross alt, mange regnskapskontor har for lengst digitalisert og automatisert alle kunder - så det går ann.

Så vil noen si – skal vi bli selgere også nå? Min påstand er at de er det allerede - alle som har en form for kundekontakt er selgere. Hvert møtepunkt mellom kunde og regnskapsfører er en salgsplass – noen er større enn andre.

For å lykkes trenger vi i endringsvillige ansatte og kunder, men like viktig - en sterk ledelse. En ledelse som bygger en kultur der innovasjon, nytenkning og kundefokus er bærebjelkene.

Gjelder ikke meg, jeg er jo bare ansatt

I så fall tar du feil – det gjelder alle. Egentlig har vi ikke noe valg, det er andre krefter enn de hver enkelt av oss rår over som bestemmer dette. Vi kan velge å forholde oss til dette på ulike måter, men vi kan ikke stoppe utviklingen.

Ansatte i regnskapsbransjen vil få nye spennende arbeidsoppgaver når samhandlingen med kunder og arbeidsprosessene justeres, endres eller bygges helt på nytt.
Det vil kreves ny kompetanse blant ansatte i en bransje som trolig skal levere høyere opp i verdikjeden - dette er noe av transformasjonen jeg snakker om. Hele regnskapskontoret må ta den samme reisen – da må målet være tydelig, kulturen etablert og ledelsen holde stø kurs.

Flere veier til Rom

La oss oppsummere så langt, endringene har kommet eller kommer snart. Alle må på toget, men finnes det forskjellige veier til dette målet? Jeg ser at bransjen har forskjellig tilnærming til å transformere seg til det nye.

  • Noen håper det holder til de pensjonerer seg
  • Noen starter helt på nytt, med blanke ark
  • Noen rydder i kundemasse og ansatte for å komme raskere til målet
  • Noen sender en fortropp som sjekker forholdene før resten kommer etter
  • Noen selger byrået til andre som har kommet godt i gang

Det finnes trolig flere veier til målet. Det er få som klarer denne reisen alene – de fleste trenger bistand på en eller annen måte. Da gjelder det å finne gode rådgivere.

Å så da

Det er «endringstoget» som står på stasjonen – det handler til slutt aller mest om deg selv. Skal du være med på endringene er ikke perrongen stedet å være.

Kontakt gjerne Per for mer informasjon og en god diskusjon rundt temaet, og les hans artikler "Interaksjonen mellom mennesker kan ikke digitaliseres", "Blir regnskapsførerrollen overflødig", "Forsvinner ikke timene med automatiseringen", "Ferdig snakka - er alt som kan sies om  byråbransjen og digitalisering allerede sagt?", "Alt som kan automatiseres vil bli automatisert" eller "Er det lønnsomt å automatisere regnskapsføringen".

New call-to-action