Slik kan du enkelt integrere dine forretningssystemer

21/10/20
Slik kan du enkelt integrere dine forretningssystemer

Det holder ikke lenger å bare være god på produkt; du må også være god på prosess. Du må ha den system-messige infrastrukturen som støtter dine arbeidsprosesser best.Tilspissing i de fleste markeder er en realitet. Bare i 2019 var det 4.969 konkurser og tvangsavviklinger. Trender snur raskere enn før. Rendyrking av egen spisskompetanse er nå fokuset for mange tilbydere; nettopp for å kunne reagere på de skiftende trendene og tilby det markedet etterspør. Men, det holder ikke lenger å bare være god på produkt; du må også være god på prosess. Du må ha den systemmessige infrastrukturen som støtter dine arbeidsprosesser best.

Krav til omstillingsevne


Å kunne reagere på konstant skiftende markeder er en egenskap. Omstillingsevne handler i flere tilfeller om å utnytte systemene som er tilpasset arbeidsprosessene dine. Framfor å forsøke å tilpasse organisasjonen til en spesifikk programsuite (tradisjonell "alt-i-ett" tankegang), vil en postmoderne ERP- løsning (integrerte fagsystemer inn til ERP-systemet) eller "best-of-breed"-løsning (integrasjon mellom separate applikasjoner/fagsystemer) være med på å skape en organisasjon klar for skiftende markedstrender. Men igjen, med flere separate systemer må vel håndtering av dem bli svært ressurskrevende?


Effektiv håndtering av integrasjoner


Har du spesialiserte fagsystemer, som alle må være koblet opp til et felles nav; økonomisystemet? Hva om du kan automatisere integrasjonen mellom ditt økonomisystem og andre fagsystemer. Kan du tenke deg å heller håndtere avvik enn å overvåke alt som blir lagt inn?
Resultatet fra fagsystemene skal oftest til samme sted og det vil være svært krevende å skape én integrasjon for hvert fagsystem. Derfor har Vitari utviklet integrasjonsplattformen Vitari Connect.


Slik virker integrasjonsplattformen
Vitari Connect


Integrasjonsplattformen Vitari Connect automatiserer integrasjoner mellom fagsystemer og ditt Visma økonomisystem. Løsningen gjør at du kan fokusere på avvikshåndtering, analyse og videre digitalisering av dine arbeidsprosesser. Gjennom et REST-api kan andre systemer:

• Legge inn nye poster i Visma Global og Visma Business
• Oppdatere poster i Visma Global og Visma Business
• Hente ut eksisterende poster i Visma Global og Visma Business.

Gjennom Vitari Connect kan du automatisere alle de manuelle prosessene du har i dag ved overføring av data mellom Visma Global eller Visma Business og et fagsystem.

Les mer om Vitari Connect her.

Fordelene med en integrasjonsplattform


Gjennom en "best-of-breed" eller postmoderne ERP-tankegang vil infrastrukturen støtte alle avdelinger og arbeidsprosesser på en svært god måte:

  • Salgsavdelingen kan benytte et verktøy spesialisert for salg
  • Serviceavdelingen kan benytte et system som støtter deres arbeidsmetoder best
  • Nettbutikken kan være satt opp med i et tilpasset miljø.


Dette vil igjen gi bedre fleksibilitet når et system skal erstattes eller systemporteføljen utvides for å tilpasse markedet enda mer. Videre er stadig flere av fagsystemene skybaserte og ikke direkte tilknyttet en ERP-suite. Uansett valg, så vil du ha flere spesialiserte fagsystemer som skal passe inn i en stor infrastruktur. Og for å knytte alt sammen har vi som nevnt integrasjonsplattformen Vitari Connect.

Vi har flere kundecases på hvordan integrasjonsplattformen har effektivisert drift og integrasjonsarbeid. Så hvis du benytter økonomisystemet Visma Global eller Visma Business, og i tillegg har en rekke fagsystemer som skal integreres mot økonomisystemet på en effektiv måte- la oss sammen undersøke hvordan Vitari Connect kan effektivisere ditt integrasjonsarbeid. Løsningen vil spare deg verdifull tid.

Fra oppstarten i 2002 har utvikling vært et satsningsområde for Vitari. Utviklingsteamet utvikler integrasjoner og løser andre utfordringer med fokus på å skape verdi og redusere manuelle arbeidsprosesser for å gi kunder en trygg hverdag.

Ønsker du å effektivisere ditt integrasjonsarbeid?

Vi hjelper deg i gang! Med Vitari Connect vil du automatisere manuelle prosesser med dataoverføring og frigjøre verdifull tid. 

New call-to-action