Samarbeidspartner eller leverandør - hva vil du ha?

9/9/20
Samarbeidspartner eller leverandør - hva vil du ha?

Hvorfor er det viktig med en samarbeidspartner når du skal implementere et nytt system?

Først, for å oppklare begrepene; En Leverandør er en person eller et firma som leverer en vare eller tjeneste. En samarbeidspartner er et sammensatt ord. Samarbeid; det å arbeide i fellesskap. Og Partner: den ene av et par; person som tar del i noe sammen med andre, medarbeider, medspiller.” (ref. Bokmålsordboka - Universitetet i Bergen og Språkrådet)

 • En samarbeidspartner er en fortrolig partner som er opptatt av at du skal lykkes med din bedrift ved å tilby sine varer og tjenester for å oppnå dette.
 • En samarbeidspartner hjelper deg å nå dine mål ved å gi relevant informasjon til deg basert på dine behov og prosesser.
 • En samarbeidspartner ønsker å bidra til vekst og er med dere på denne reisen.
 • En samarbeidspartner hjelper deg med en god strategi ved hjelp av ny kunnskap og lang erfaring.

Hvorfor er det viktig med en samarbeidspartner når du skal implementere et nytt system?

For å sikre en vellykket implementering bør du ha en samarbeidspartner du kan stole på. Implementeringen blir best ved gjensidig samarbeid og åpenhet. Det er viktig at samarbeidspartneren kjenner din bedrifts målsettinger, eksisterende prosesser, styrker og utfordringer. Først da kan løsningen bli tilpasset best mulig for din situasjon.

En god implementering med påfølgende opplæring er avgjørende for å få løsningen til å fungere optimalt. For videre bruk av løsningen er det betydningsfullt med god oppfølging og brukerstøtte, samt tilbud om ytterligere opplæring og videreutvikling av løsningen.

Hva kan du forvente av en god samarbeidspartner?

 • Forutsigbarhet
  Du kan forvente at leveransen er avstemt med tanke på tid, omfang og pris og at løsningen støtter de formål og prosesser som er avtalt. Gjennom strukturert arbeid og gode interne prosesser vil prosjektene gjennomføres på en god måte, hvor du kan føle deg trygg på hva som skal skje og når det skal skje.
 • God informasjon og rådgivning
  Du skal få relevant informasjon gjennom nyhetsbrev, webinar, seminar og lignende. Du skal være trygg på at din samarbeidspartner holder seg faglig oppdatert, slik at du får best mulig hjelp og god rådgivning. Dermed frigjør du tid, slik at du kan bruke tiden din på det du kan best.
 • Support og videreutvikling
  En god og seriøs samarbeidspartner sikrer at du får den hjelpen du trenger - når du trenger det. En god samarbeidspartner vokser med deg, og bidrar til videreutvikling og forbedring. De responderer raskt på endringer, og sikrer at du til enhver tid enten kjenner til eller har den funksjonaliteten du trenger for å sikre et optimalt økosystem for dine løsninger.

  Det er også en forutsetning at brukerne får en god opplæring, slik at de utnytter den best og mest mulig effektivt. Forandring er ofte en utfordring, men en trygg samarbeidspartner losjer dere trygt igjennom endringen.

Hva forventes av deg?

Som det ligger i ordet samarbeidspartner så er dette et toveis samarbeid. Det er derfor viktig at dere som den andre part i samarbeidet er ærlige og tydelige på hva dere ønsker å forbedre og hva som er målsettingen med samarbeidet. Jo mer din samarbeidspartner kjenner til din bedrift og dine prosesser, på godt og vondt, jo større er sannsynligheten for at du får rask og god hjelp med å effektivisere og forbedre dine arbeidsprosesser. 

For å sikre en vellykket implementering er det viktig at du setter av riktig mengde tid og ressurser. Et godt resultat avhenger av at begge parter gjør en innsats; derfor er et et godt samarbeid vesentlig.

Vitari som din samarbeidspartner

Vitari jobber målrettet for å være en strategisk samarbeidspartner for sine forbindelser. Vi er en erfaren, faglig sterk og ærlig partner, som tørr å utfordre deg og din bedrifts eksisterende tankesett. Vi er opptatt av at du skal lykkes og nå dine målsettinger, og tilbyr god rådgivning relatert til dette. Sammen legger vi langsiktige fremdriftsplaner, som skal sikre vekst, konkurransefortrinn og effektive prosesser og løsninger.

Ønsker du å høre mer om hvordan Vitari jobber og hva vi gjør for å være en god samarbeidspartner? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale på marked@vitari.no.

New call-to-action