Påvirker sommeren og ferievikarer innrapportering av A-melding?

18/8/17
Påvirker sommeren og ferievikarer innrapportering av A-melding?

Sommeren er på hell, og med det avsluttes den sesongen i Norge hvor vi har flest sesongarbeidere og ferievikarer i arbeid på en gang. Er det noe du som arbeidsgiver må tenke på i denne sammenheng?

De som har vært ansatt hos dere i sommer kommer kanskje tilbake en annen ferie. Må dere da likevel gjøre noe med dem i lønnssystemet? Til det er svaret «Ja», med mindre de skal jobbe hos dere innen 30 dager. Dersom det er lengre enn 30 dager til neste gang de skal jobbe hos dere må dere sette sluttdato når arbeidsforholdet opphører slik at når du sender a-melding så blir de registrert som sluttet hos dere.

Du tenker kanskje at dette er mye jobb, særlig hvis de kommer tilbake senere. Men la oss se på noen viktige punkter.

  • Så lenge de ansatte står som aktive ansatte hos dere så har dere ansvar og plikter etter blant annet arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiveransvar, sykefraværsoppfølging m.m. Så for å passe på at dere kun har ansvar for deres aktive ansatte er det viktig å markere sluttede ansatte som faktisk sluttet, med sluttdato. Selv om dette kan ta litt tid.
  • Alle ansatte som i AA-registeret er innmeldt som aktive ansatte hos dere er med i beregningsgrunnlag for avtalefestet pensjon og obligatorisk tjenestepensjon. Så med mange ferievikarer, eller sesongarbeidere kan det være lønnsomt også økonomisk å ta den tiden det tar å sette sluttdato der det er aktuelt.
  • Dersom dere har en bedrift som kun drives i sesonger, slik at når f.eks sommeren er over så legges driften ned frem til neste sommer så må dere ikke sende a-melding de månedene det ikke er utbetalt lønn/ytelser i firmaet når alle ansatte står som sluttet.
  • For de ansatte er det også viktig at du er nøye med korrekte datoer slik at AA-registeret er korrekt. For hvis ikke kan dette skape problemer for dem dersom de har flere arbeidsgivere.

Dersom de ansatte kommer tilbake ved en senere anledning setter du arbeidsstatus igjen til aktiv og fjerner sluttdato slik at de blir meldt inn i AA-registeret på nytt, nå med ny arbeidsforholds-ID, slik at man holder styr på når den ansatte har vært i et arbeidsforhold hos dere.

Så nå håper jeg du går i gang med oppdatering av listene slik at du har korrekte data når du sender inn a-melding neste gang.

New call-to-action