Nye digitale betalingsløsninger forenkler inn- og utbetalinger

8/5/18
Nye digitale betalingsløsninger forenkler inn- og utbetalinger

La oss snakke om tid – og hvor viktig det er for deg. Dette er del 3 av 7 i en bloggserie som tar for seg 7 konkrete økonomiske og administrative prosesser med et stort effektiviseringspotensial, slik som beskrevet i Visma sin rapport Digital Index 2017. Nå skal vi se nærmere på inn- og utbetalinger. Hvor tids- og kostnadseffektiv er du her?

Slik betaler mange bedrifter fakturaene sine


Det er mange bedrifter som utfører betalingene sine på en gjentakende, manuell og stegvis prosess, slik som skissert her:

  • Genererer et betalingsforslag i økonomisystemet sitt
  • Laster opp filen til banken i nettbanken
  • Godkjenner betalingene i nettbanken
  • Dagen etter eller uken etter; Logger inn i nettbanken
  • Henter / laster ned returfilen
  • Leser den manuelt inn i økonomisystemet for oppdatering av regnskapet

Hørtes dette kjent ut? Tar ikke så lang tid mener du?
Vi mener denne tiden er unødvendig. Nå finnes det gode alternativer som erstatter de manuelle leddene.

Nye digitale betalingsløsninger forenkler og effektiviserer leverandørbetalingene


Med en automatisk betalingsløsning erstatter du disse seks punktene med to punkter OG får en integrert arbeidsflyt direkte i ditt økonomisystem:

  1. Generer betalingsforslag
  2. Godkjenn forslaget


Du slipper all manuell filhåndtering, noe som både er tidsbesparende og det øker sikkerheten rundt betalingene. Alt er integrert og du reduserer dobbeltarbeid ved at regnskapet blir oppdatert automatisk. Du er trygg på at din reskontro og hovedbok alltid er oppdatert og ajour.

En annen fordel er at arbeidsbelastningen på de ansatte ved månedsavslutning og årsrapportering blir mye mindre med en automatisk løsning. De får tatt unna jobbene etter hvert som de kommer, og kan dermed lettere styre hverdagen.

Har du et Visma økonomisystem kan du benytte tjenesten Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en automatisk betalingsløsning som er integrert med ditt Visma ERP system. Når innbetalinger og utbetalinger skjer i banken, kan økonomisystemet settes opp til at betalingstransaksjonene automatisk oppdateres i regnskapet og matches mot den aktuelle fakturaen.

Ta et riktig strategisk valg


Ved å ta i bruk elektronisk betaling sparer du tid ved å begrense manuell registrering, minimere feilføringer og letter bankavstemmingsrutinen. Du øker samtidig sikkerheten rundt leverandørbetalinger og får automatisk mer kontroll.

Så er det opp til deg hvor mye du verdsetter din tid, og hvorvidt du vil bruke den til effektivisering av arbeidsprosesser.

Del 4 av denne serien vil omhandle elektronisk løsning for utlegg- og reiseregning.

New call-to-action