Ingen barn og unge skal bli stående igjen på sidelinjen

11/6/21
Ingen barn og unge skal bli stående igjen på sidelinjen

Alle barn i Norge bør ha de samme mulighetene til å utfolde seg gjennom idrett og fysisk aktivitet. Dessverre er ikke dette realiteten i Norge i dag. Mange barn har ikke de mulighetene mange av oss tar for gitt, og blir derfor stående på utsiden.

Dette kan skyldes alt fra økonomiske barrierer til manglende eller lite variert tilbud i nærmiljøet. Zuccarellostiftelsen jobber med å bryte ned barrierene som står mellom barna og idrettsgleden. Barrierer som resulterer i at altfor mange blir stående igjen på sidelinjen.

Idretten kan fort bli dyr når man tar med alt fra kjøp av utstyr og deltakeravgift til transport til/fra trening, kamper og konkurranser. Mange bor også i områder der det ikke finnes tilbud for den idretten barna ønsker å drive med. Zuccarellostiftelsen gir støtte til klubber, foreninger, enkeltindivider og andre initiativtakere for å spe på økonomien, samt å opprette nye tilbud og muligheter for idrettsglade barn og unge.

"Gjennom pandemien har denne gruppen blitt fratatt muligheten til lek, mestring og utvikling, og vært nødt til å tilpasse seg en ny hverdag uten sosiale sammenkomster og turneringer." 

«Deltakelse i fritidsaktiviteter og breddeidrett er den viktigste inkluderingsplattformen for barn og unge utenfor skolen. Gjennom pandemien har denne gruppen blitt fratatt muligheten til lek, mestring og utvikling, og vært nødt til å tilpasse seg en ny hverdag uten sosiale sammenkomster og turneringer. Mange har mistet motivasjon eller blitt redde. Og svært mange familier har fått økonomiske utfordringer. Utfordringer som dessverre vil vare langt utover pandemiens levetid. Barna vil fortsatt være de som må ofre mest», sier Kristine Alcocer-Lind, daglig leder i Zuccarellostiftelsen og fortsetter; "Noen forbund vi har vært i kontakt med melder om høyt frafall, opp mot 25%. Vi frykter dessverre at dette vil bidra til økte treningskontingenter når samfunnet åpner opp igjen.»

For å kunne hjelpe barn og unge til å kunne være med på idrett og annen fysisk aktivitet er Zuccarellostiftelsen avhengig av pengestøtte fra gode samarbeidspartnere, donasjoner fra privatpersoner, initiativ som «Match Mats» og «Comeback – idrettsglede for alle», samt veldedige arrangementer.

Gir tilbake til samfunnet

Vi i Vitari er opptatt av å gi tilbake til samfunnet. Historisk har vi primært hatt et lokalt fokus når det kommer til samfunnsansvar, men vi har også støttet Aid in Action, en liten veldedig organisasjon med bistandsprosjekter i Kenya, de siste 10 årene.

Vi har blitt godt kjent med Zuccarellostiftelsen gjennom vårt felles nettverk i Frisk Asker Hockey. Å kunne bidra til  Zuccarollostiftelsens viktige arbeid for barn og unge i hele Norge synes vi er meningsfylt.

"Det å kunne bidra til at alle barn og unge skal ha samme muligheten som vi har hatt synes jeg er viktig å støtte oppunder»

«Jeg drev selv aktivt med både ski og fotball da jeg var ung. Idretten og miljøet hadde en stor og viktig rolle i min oppvekst. Jeg var heldig som hadde mulighet til å velge blant flere idretter og en familieøkonomi som gjorde det mulig. Den samme muligheten har jeg kunnet gi til mine barn. Det å kunne bidra til at alle barn og unge skal ha samme muligheten som vi har hatt synes jeg er viktig å støtte oppunder», sier Arve Inge Hoggen, leder for salg og marked i Vitari.

Vi har derfor valgt å delta på Zuccarello Classic 2021 – powered by Ambera. Dette er en veldedighets golfturnering hvor inntekten går til Zuccarellostiftelsen og deres arbeid for at ingen barn og unge skal bli stående på sidelinjen. Vi stiller med en egen Vitari-flight og sponser et hull - sammen gir vi mulighet til de som ikke er like heldige som oss.

New call-to-action