Hvorfor skal jeg digitalisere mine rapporteringsrutiner?

8/6/18
Hvorfor skal jeg digitalisere mine rapporteringsrutiner?

Nå vil vi snakke om rapporteringsrutiner. Hvor tids- og kostnadseffektiv er du her?

La oss snakke om tid og hvor viktig det er for deg. Dette er del 5 av 7 i en bloggserie som tar for seg 7 konkrete økonomiske og administrative prosesser med et stort effektiviseringspotensial, slik som beskrevet i Visma sin rapport Digital Index 2017. 

Dagens situasjon


I følge Visma Digital Index så er det kun 44% av bedriftens rapporter som distribueres med et digitalt verktøy, og med dette gir nettbasert tilgang til de ansatte. Er du ikke enig i at dette er lite når vi nå befinner oss i 2018?

Mange bruker unødvendig mye tid på rapportering


I dag er det alt for mange bedrifter som bruker unødvendig mye tid og penger på rapportering. Excel er vel og bra, men det er tidkrevende å lage egne rapporter, definere nøkkeltall og fremstille dette på en grafisk måte som er forståelig. Mye tid går også med på å lete frem relevant data og distribuere dette til riktig ansatt. Men behøver det å være en tidstyv? Bør ikke rapportering og visualisering av nøkkeltall være en enkel og rask prosess med dagens teknologi? Hvis din bedrift er en av de som bruker unødvendig mye tid på å manuelt fylle inn data i Excel bør du lese videre.

Flere muligheter ved nettbaserte rapporteringsverktøy


La oss ta en titt på hvilke muligheter som finnes ved nettbaserte rapporteringsverktøy:

Tilgjengelighet – overalt og når som helst


En av de mange fordelene med nettbaserte tjenester er at denne er tilgjengelig når – og hvor som helst (så lenge man har tilgang til internett). Man er ikke avhengig av å være logget på en server for å se salgsprognoser eller om måneden har et negativt eller positivt fortegn. Dette kan gjøres direkte fra mobilen og gir en mye større fleksibilitet og frihet for den enkelte bruker.

Enkel oversikt med oppdaterte data


Et nettbasert rapporteringsverktøy vil kunne gi deg full oversikt over bedriftens økonomiske situasjon på en enkel måte. Med oppdaterte rapporter og dashbord direkte på mobilen vil du ha muligheten til å kunne ta raskere beslutninger og jobbe mer effektivt.

Enkelt å distribuere og tilpasse rapporter


Ved å digitalisere dine rapporteringsrutiner vil man enkelt kunne distribuere rapporter og dashbord til ansatte. Man vil også kunne styre hvem som skal ha tilgang til hvilken informasjon basert på roller og funksjon. Det er viktig at denne informasjonen er presentert på en forståelig måte og med dagens rapporteringsverktøy er mulighetene mange. Her gjelder det bare å finne ut hva som er mest optimalt for deg og din bedrift.

Ta et riktig strategisk valg


Som svar på spørsmålet ovenfor, jo, rapportering og visualisering av nøkkeltall er både enkelt og effektivt med dagens nettbaserte rapporteringsverktøy fordi du får;

  • Rapporter og nøkkeltall lett tilgjengelig direkte på mobilen til enhver tid
  • Alltid oversikt over bedriftens økonomiske situasjon basert på oppdaterte tall
  • Mulighet til å distribuere og tilpasse rapporter til den enkelte ansatte basert på rolle og funksjon


Med andre ord, ved å digitalisere dine rapporteringsrutiner vil du kunne legge til rette for at din bedrift kan jobbe mer effektivt og målrettet og få frigjort verdifull tid. Hvorfor ikke bli mer konkurransedyktig?

Så er det opp til deg hvor mye du verdsetter din tid, og om du vil bruke den til effektivisering av arbeidsprosesser. Du kan lese mer om effektivisering av økonomiske prosesser her, eller kontakte oss for et uforpliktende effektivitetsmøte, hvor vi vil kartlegge dagens situasjon og komme med konkrete forbedringstiltak.

New call-to-action