Hvorfor bør du ta i bruk håndterminaler på lageret?

20/5/20
Hvorfor bør du ta i bruk håndterminaler på lageret?

De aller fleste bedrifter må vurdere egne rutiner og se hvor man kan effektivisere for å kutte kostnadene. Og et av områdene hvor man kan spare betydelige beløp er prosessene som er knyttet til lagerhåndtering. 

Ved å ta i bruk håndterminaler på lageret, vil du raskt kunne måle besparelsen i tidsbruk. Du vil oppleve at bedriften din jobber mer effektivt, får bedre kontroll og mindre feil. I tillegg til å spare verdifull tid. Ved bruk av håndterminaler vil investeringen dermed raskt betale seg.

Målet er at både bedriften, medarbeideren og kunden skal bli fornøyd

Bedriften din blir fornøyd hvis du oppnår effektiv, nøyaktig og rask varehåndtering. Medarbeiderne dine er fornøyde hvis de får en moderne og effektiv arbeidshverdag – hvor de slipper manuelle prosesser og håndtering av papirdokumenter. Og til slutt, kunden er fornøyd hvis han får rett vare, levert raskt og effektivt til rett tid og rett sted, med sporing og informasjon underveis i leveransen.

Valg av håndterminal

Håndterminaler er ofte nøkkelen til effektiv og korrekt datafangst. Håndterminaler gir både økt effektivitet, men i kombinasjon med gode software løsninger er det et av det viktigste verktøyet du har for å sikre at du plukker, leverer og teller riktig vare til riktig kunde.

Til lager bør du ha en robust terminal med fysisk tastatur. De må være enkle å bruke med én hånd, og tåle både støv og en tur i gulvet. Fysisk tastatur egner seg best hvis du skal bruke terminalen store deler av dagen; da blir det fort et høyt scan-antall og enter-klikk uten å se på skjermen.

Hva skal til for å komme i gang med håndterminaler

Du må ta en gjennomgang av grunndata før du setter i gang med håndterminaler. Har du i tillegg strekkode på de fleste artiklene er det også en fordel, men ikke en nødvendighet. Strekkode kan du legge inn samtidig som du registrerer plukk eller varemottak.

Videre er god integrasjon en forutsetning for å få til en effektiv lagerløsning. Og ERP systemet er master for grunndata. Varer, kunder, leverandører, serienummer og lagernummer overføres til håndterminal. Ved plukking av ordre eller varemottak leses hele ordren inn på terminalen. En annen forutsetning er strekkoder på produkter og hyllekant – dette gir en enkel datafangst på lageret.

For å komme i gang må du først velge ut de mest relevante prosessene. Av tilgjengelige løsninger finner du:

  • Varetelling
  • Plukking
  • Varemottak
  • Ordre-registrering
  • Strekkodemerking

Lagertelling:

Varetelling gjøres først og fremst som en kvalitetssikring av varesaldo. Hele poenget med jobben er å korrigere feil og da er det viktig at jobben gjøres riktig.

Slik teller du lageret


I videoen ser du hvordan en lagertelling bør gjennomføres, her med en løsning levert av BxSoftware.


Vareplukk og varemottak

Kommentaren «Hvorfor har vi ikke gjort dette før» fra medarbeidere etter at de har tatt i bruk håndterminaler på lageret for plukking av varer og varemottak har blitt en gjenganger. Det å slippe å bruke papir når de skal utføre disse prosessene frigjør masse tid, samtidig som det skaper et nytt nivå av kontroll og oversikt. Det blir enklere å utføre, fordi du kan gjøre flere ting samtidig. Du kan for eksempel bestille frakt og skrive ut etiketter i en og samme rutine.

Håndterminaler vil effektivisere flere prosesser på lageret ditt, og frigjøre verdifull tid

Vitari har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med leverandøren BXSoftware som har gode programvareløsninger for de fleste rutiner på et lager. Ønsker du å diskutere hvordan du kan effektivisere lageret ditt med håndterminaler? Ta kontakt med vår erfarne rådgiver Christian Boldt , så hjelper han deg videre.

Mer informasjon

 

New call-to-action