Forsvinner ikke timene med automatiseringen

5/2/21
Forsvinner ikke timene med automatiseringen

Ja, det meste av timene vi i dag bruker på datafangst, bilagsføring, avstemmingsarbeid og enkel rapportering vil i stor grad automatiseres, og timearbeidet med dette forsvinne.Vi må fortsatt kontrollere forslagene til kontering og avstemmingen, korrigere det som må til for å sikre et korrekt regnskap som rapporteres. Systemene kommer til å utvikles raskt og stadig bli mer presise i sine forslag – regnskapsføreren blir en Controller.

Hele regnskapsbransjen har alltid hatt, og har fortsatt, et stort fokus på sine timer. Både planlegging, produksjon, fakturering og rapportering har fokusert rundt timer. Dette mener jeg må endre seg. I fremtiden vil andre kostnadsfaktorer ta over. Timene vil benyttes til andre oppgaver enn selve produksjonen av regnskapet.

Hvorfor er bransjen så opptatt av timer? Dette er historisk betinget fra den tiden bokføringen måtte gjøres manuelt. Så har dette time-fokuset overlevd flere teknologiskifter i bransjen selv om de første timene forsvant for flere tiår siden.

Et tilbakeblikk

I 90-årene kom den første løsningen for elektronisk overføring av betalingsfiler til og fra bank - et teknologiframskritt som ble godt mottatt av bransjen. Etter hvert ble ERP-systemene bedre tilpasset slik at hele prosessen ble automatisert. Jeg har i alle år undret meg over hvorfor ikke alle byrå tok i bruk denne teknologien som var så enkel å ta i bruk og som hadde så stor effektivitetsgevinst. Skyldtes det frykten for å miste timer?

Timeforbruket på disse prosessene gikk definitivt ned, men stort sett klarte bransjen å ta seg betalt for nyvinningen ved å i større grad ta fastpris for disse prosessene.

Hva skjedde med timene som ble “til overs” med denne automatiseringen? Vi hørte aldri noe om at ansatte måtte slutte av den grunn. Autorisasjonsordningen for regnskapsførere kom i denne tidsepoken – nye arbeidsoppgaver ble pålagt regnskapsfører som balanserte timene som var til rådighet. Men det førte definitivt til endringer for ansatte som måtte gjennom en kompetanseheving. Bransjen på sin side kunne ta seg bedre betalt for kvalitetsarbeidet som etter hvert ble et krav som autorisert regnskapsbyrå.

En sammenligning

Banknæringen har gjennom de siste tiår gjennomgått store teknologiendringer og automatiseringer. De fleste oppgaver som bankfunksjonæren gjorde tidligere er nå selvbetjening – vi som kunde gjør det selv, som en helt naturlig ting i hverdagen.

Timene med manuell håndtering av betalingsoppdrag forsvant, men banknæringen har ikke krympet i omsetning av den grunn. En kombinasjon av større marked og nye tjenester fra bankene har kompensert for bortfallet av de gamle prosessene. Selv om bankene aldri har tatt timebetalt har de i alle år hatt prismodeller som bygger på fastpris og transaksjoner, noe som gjorde at de fortsatt kunne opprettholde omsetningen. Modernisering av prismodellene var deres suksess.

Frykten for det ukjente

Er det slik at regnskapsfører holder tilbake digitaliseringen for å sikre timene sine? Er det utrygghet for inntjeningen på oppdragene eller rett og slett at regnskapsfører forsøker å beskytte jobben sin fordi de ikke er trygge på hva de skal gjøre hvis timene forsvinner? Dette er spørsmål som hver enkelt kan stille seg selv - svarene trenger ikke å bli de samme.
Jeg har hørt utsagn som “det er enklere for meg å bare punche bilagene”, “digitaliseringen koster så mye at det er billigere for kunden at jeg gjør det manuelt”, “men da gir vi jo fra oss inntekten”.

Dette er argumenter som jeg mener faller på stengrunn. Som jeg skrev i forrige artikkel, Alt som kan automatiseres vil bli automatisert – tyngdeloven kommer til å overvinne dette.

Nye muligheter

Når jeg snakker med byråledere melder de at det er vanskelig å få tak i dyktige nyansatte som vil inn i yrket. Slik har det vært de siste 5 årene. Det hemmer dem i å ta på seg nye oppdrag. De har mer enn nok med å håndtere økt omsetning, bilagsmengde og skjerpede krav til kvalitetskontroll og rapportering hos eksisterende kunder; for ikke å snakke om potensialet i rådgivning.

En byråleder jeg snakket med for litt siden sier han skal automatisere for å kunne ta imot nye kunder. En annen sier hun skal automatisere for å få ned overtidsbruken. Begge disse lederne har forstått at de må gjøre noe og tar tak i situasjonen.

Jeg ønsker ikke å framstille byråbransjen er bakstreversk eller at de ikke vil endre seg. Hverdagen er der og krever sitt, men kanskje bør man stoppe opp å se på mulighetene også? Med automatisering er verdien av tjenesten byrået leverer den samme, vi regner bare ikke timer. Dette kommer jeg nærmere tilbake til i fremtidige blogginnlegg i denne bloggserien.

Hva så da?

Ja, timene på datafangst og andre rutinemessige arbeidsoppgaver i produksjonen av regnskapet vil i stor grad forsvinne. Nye gjøremål og nytt marked vil garantert gi bransjen en vekst, endringene vil fortsette å komme nå og i framtiden. Så igjen handler det til slutt om oss selv. Tar vi utfordringen? Endrer vi oss og skaper nye inntektsmuligheter for byrået og dermed sikrer arbeidsplassen vår?

Kontakt gjerne Per for mer informasjon og en god diskusjon rundt temaet, og les hans artikkel om "Ferdig snakka - er alt som kan sies om  byråbransjen og digitalisering allerede sagt?", "Blir regnskapsførerrollen overflødig?", "Er det lønnsomt å automatisere regnskapsføringen", eller "Alt som kan automatiseres vil bli automatisert".

New call-to-action