Fordeler med logistikk i skyen

22/9/17
Fordeler med logistikk i skyen

Fordelene ved å ta i bruk skytjenester er mange og det er gjerne lavere kostnader knyttet til IT-drift som trekkes oftest frem. Men vel så viktig som reduksjon i kostnader, er mulighetene som åpner seg ved overgangen til Visma.net Logistics.

Tidkrevende logistikkprosesser


Det er mange lagermedarbeidere i dag som må tyde håndskrevne plukklister, samtidig som de går i halvsirkler rundt på lageret for å utføre selve plukkingen. Det er også mange som springer frem og tilbake mellom lageret og kontoret for å sjekke varebeholdningen til en bestemt vare. I 2017 må man kunne forvente å ha oppdatert lagerbeholdning med noen tastetrykk, samt få ut en plukkliste i en logisk rekkefølge som gjør plukkingen så effektiv som mulig.

Krav til et logistikksystem


Men det holder ikke at et logistikksystem bare tilbyr «grunnleggende» funksjonalitet som nevnt ovenfor. Det stilles krav og forventninger om at et moderne system skal jobbe for oss ved å automatisere prosesser, gi økt kontroll samt effektivisere rutiner. Ikke bare skal dere kunne redusere IT-kostnader, dere skal samtidig kunne jobbe mer effektivt som igjen kommer deres kunder til gode.

Hvorfor Visma.net Logistics


Visma.net Logistics er et system bygd for fremtiden. Det inneholder avansert funksjonalitet samtidig som det er intuitivt og enkelt å bruke. Ved hjelp av API`et er mulighetene mange, som for eksempel integrasjon mot fag/forsystem, nettbutikk eller håndterminaler for ordreregistrering og varetelling.

Det å spare penger på IT-drift er utvilsomt et viktig poeng, men vel så viktig er tiden deres organisasjon vil spare. Akkumulert over tid vil et par timer her og et par timer her være av stor verdi. Dette er tid som dere kan bruke til verdiskapende arbeid.

Se filmen om hvordan LG Interiør har både effektivisert rutiner, spart tid og gjort økonomiske besparelser ved hjelp av Visma.net Logistics, med Vitari som samarbeidende part

New call-to-action