Fordeler med et moderne HR(M) system

10/6/20
Fordeler med et moderne HR(M) system

Et moderne HR(M) system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom HR, medarbeidere og ledere.

Utgangspunktet for implementering er enkelt; det handler om å organisere og samle ansattdata i ett enhetlig HR(M)-system som er i tråd med personvernlovgivningen. Videre å strukturere opp rutiner for ledere slik at de sikrer en tettere og profesjonell oppfølging av ansatte.

HR(M)-systemer har vært på markedet i flere år, men overraskende få virksomheter benytter seg av mulighetene som finnes i systemene. Ved å ta i bruk alt av funksjonalitet i et moderne HR-system vil bedriften kunne oppleve redusert sykefravær, økt tilfredshet og mer produktive ansatte - som igjen sikrer bedre lønnsomhet. Ved å utnytte automatikken i løsningen, vil du kunne digitalisere HR prosessene dine som bidrar til at du frigjør tid til verdiskapning.

Viktige funksjoner i et HR-system

Et moderne fremtidsrettet HR(M)-system bør støtte alle dine HR-aktiviteter- ikke kun redusere manuelt arbeid. Det er store gevinster å hente ved å velge rett HR-system med rett funksjonalitet. Så hva må et godt HR(M)-system støtte av funksjonalitet? Det må minimum støtte følgende:

 • Oppfølging av sykefravær
  Sikre god oppfølging og ivaretakelse av fraværende ansatte. Vis den fraværende at du er til stede og bryr deg om velferden til personen. Få påminnelser om aktiviteter ifht. oppfølgingsplanen.
 • Få nyansatte raskere i gang (Onboarding)
  Gode rutiner gjør ledere og HR bedre rustet til å ta imot nye medarbeidere og få de raskere i gang. Å korte ned tiden før en nyansatt blir produktiv har stor påvirkning på lønnsomhet og verdiskaping når nye ansatte blir tatt godt imot med omforente rutiner for onboarding. Dette bidrar til at virksomheten skaper raskere produktive ansatte.
 • Samtalemaler
  Sikre profesjonelle og omforente samtaler mellom ansatte og ledere. Alle ledere får samme mal, og tiltak og mål blir satt sammen med medarbeideren.
 • Digitale håndbøker
  Gjør håndbøkene og annet materiell digitalt, slik at de ansatte har tilgang overalt. De blir selvhjulpne uten å måtte kontakte sin nærmeste leder eller HR-avdelingen.
 • Integrasjoner
  Integrasjoner er helt kritisk for en god implementering og valg av HR-system. Alle virksomheter med 50+ ansatte bør se etter et HR-system som har muligheter for standardiserte integrasjoner med blant annet lønnsystem og Altinn.
 • Analyse og rapportering
  Dra nytte av tilgjengelig informasjon til å utarbeide prognose og identifisere forbedringspotensialer og årsakssammenhenger ved hjelp av gode rapporter med sanntidsdata.
 • Kompetansestyring
  Identifisere kompetanse-gap, analysere og følge opp, slik at bedriften din utvikler seg i takt med hva markedet etterspør.


Neste steg: Velg en moderne og nettbasert HR(M)-løsning

Med et nettbasert HRM system får du tilgang til systemet når som helst og hvor som helst- bare du har nettilgang. Via apper og mobile verktøy effektiviseres HR- arbeidet betraktelig. Det er viktig at systemet har funksjonalitet som støtter opp om dine kjerneprosesser. Og velg en moderne fleksibel løsning som vokser i takt med dine behov.

Det finnes flere leverandører og samarbeidspartnere som tilbyr dette, men velg en som forstår din forretningside, og som søker et strategisk partnerskap. Helt fra starten av har Vitari hatt som målsetting å bli en strategisk samarbeidspartner for sine kunder. Vi ønsker å være proaktive rådgivere, og bidra til at bedriften din når sine målsettinger og oppnår konkurransefortrinn. Vi tar gjerne en uforpliktende prat rundt HR-system, og dine behov. Kontakt oss gjerne på marked@vitari.no.

Vår samarbeidspartner, og leverandør av HRM systemer, 4human HRM, har en omfattende artikkel om HR-systemer og hvilke HR funksjoner de mener er kritiske for virksomheter. Les hele artikkelen til 4human HRM her! 

New call-to-action