Er alt som kan sies om  byråbransjen og digitalisering allerede sagt?

17/9/20
Er alt som kan sies om  byråbransjen og digitalisering allerede sagt?

Jeg mener nei.  Vi mennesker har en iboende skepsis til alt som er nytt eller som gjør at vi må endre oss.  Vi trenger stadig  å  bli minnet på at det vi gjorde i går ikke nødvendigvis er det vi skal gjøre i morgen. 

Det verktøyet vi brukte i går trenger ikke å være det samme som vi skal bruke fremover – alt endrer seg over tid.  Noe endrer seg raskere. Og endringene skjer hyppigere nå enn for  fem  år siden. 

Er det bra, vil jeg være med på det, hvorfor skal akkurat jeg endre meg, forsvinner ikke arbeidet mitt da, det passer ikke for mine kunder, hvordan skal jeg da tjene penger – dette er noen av de spørsmålene som dukker opp.  Jeg ønsker å belyse noen av disse temaene med en bloggserie på seks innlegg der  jeg kommer med mine tanker rundt disse sentrale spørsmålene.  

Temaer for innleggene

Det er ikke nødvendigvis nye tanker jeg kommer med, men jeg har forsøkt å se de i sammenheng satt opp mot det jeg oppfatter som status i bransjen og hvilken retning bransjen må gå. Jeg kommer innom temaene:

 “Fremtidens regnskapskontor”  blir en oppsummering av bloggserien.

Gjennom bloggserien får du innsyn i mine tanker rundt status og utvikling i byråbransjen. Du må selv finne svaret på hvordan du skal forholde deg til dette, men jeg håper det du leser gir deg inspirasjon til endringer slik at din arbeidsplass gir deg utfordringer og sikrer fremtiden din.

Kontakt gjerne Per for mer informasjon og en god diskusjon rundt temaet. Han har skrevet flere artikler som omhandler fremtidens regnskapskontor.

New call-to-action