Fem fordeler med skybasert lønnssystem

29/4/21
Fem fordeler med skybasert lønnssystem

Synes du lønn er tidkrevende og komplisert? Med Visma.net Payroll får du en enklere hverdag.

Lønn er en sentral del i enhver bedrift, og et fagfelt som krever mye kunnskap og tid. For små bedrifter er det spesielt krevende å holde seg oppdatert på et komplisert regelverk i stadig endring, og ikke minst, bruke tid og ressurser på manuelt arbeid. Med Vitari på laget får du en enklere hverdag. Vi hjelper deg med forbedringer som gjør at ledere, lønnsmedarbeidere og ansatte bruker mindre tid på unødvendige prosesser, og frigjør tid til det som faktisk gir bedriften verdi.

Vitari er et av de største og mest erfarne miljøene i Norge på forretningssystemer fra Visma Software, og bistår små og mellomstore bedrifter med implementering av det skybaserte lønnsystemet Visma.net Payroll. Hvilke fordeler gir dette lønnssystemet bedriften din? Kort fortalt så erstatter det manuelt arbeid med smidige, brukervennlige og automatiske prosesser, og sørger for at du alltid er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler.

Alle oppgavene på ett sted

Visma.net Payroll knytter sammen ferie, fravær, reiser, utlegg og timer, og gir ledere og lønnsmedarbeidere de beste forutsetningene for korrekt lønnskjøring. I tillegg kan de ansatte registrere alt i en og samme løsning, og får dermed en helhetlig og effektiv oversikt over egne timer, fravær og utlegg. Alle oppgaver på ett sted betyr økt innsikt, bedre oversikt og god kontroll for hele bedriften.

Full fleksibilitet

Visma.net Payroll gir hele bedriften mobilitet og fleksibilitet. Den skybaserte løsningen er enkel i bruk, og tilgjengelig hvor som helst så lenge du er på nett. Den kan også brukes med både PC, nettbrett og mobil. Med alt på ett sted, og med full fleksibilitet, kan du kjøre lønn når og hvor det passer seg. Og like fleksibelt er det for de ansatte, som kan registrere timer, fravær, reiser og utlegg hvor som helst, og på hvilken som helst enhet.

Alltid oppdatert og sikkert 

Løsningen er moderne, smart utviklet, og alltid oppdatert. Med lønn i skyen er det ikke lenger behov for lokale oppdateringer. Dette skjer automatisk. Dermed slipper du kostbar nedetid, og kan stole på at all informasjon til enhver tid er korrekt.

Lover og regler er i kontinuerlig endring, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på arbeidsgivers plikter innenfor lønnsytelser, så vel som naturalytelser, reiseregninger og reiseoppgjør. Visma.net Payroll følger med på dette for deg, og sørger for at lønnssystemet til enhver tid er oppdatert i henhold til lover og regler. Du slipper med andre ord å lete etter gjeldende satser, eller regne diett manuelt. 

Tidsbesparende kontroll og godkjenning

Manuell registrering av timer, utlegg, reiseregninger, ferie og fravær er tidkrevende. Men hvorfor skal man egentlig bruke tid på oppgaver som hver enkelt ansatt kan gjøre selv? Det burde jo ikke være nødvendig at den som kjører lønn registrerer manuelt i tillegg? Med Visma.net Payroll kan alle i bedriften registrere utlegg, timer, ferie og fravær direkte i løsningen. Det reduserer sannsynligheten for feilregistrering, samtidig som du sikrer at det som føres er i henhold til lover og regler. Dette sparer ledere og lønnsmedarbeidere for tid.

Forutsigbare kostnader

Med Visma.net Payroll betaler du kun for aktive ansatte. Dette er både forutsigbart og skalerbarhet i praksis. Har du for eksempel innleide konsulenter eller ferievikarer? Da betaler du kun for disse i de månedene de mottar lønn fra bedriften.

Frykter du at overgangen blir for stor? Vitaris dyktige rådgivere hjelper deg trygt på veien. Vi som jobber i Vitari har lang erfaring med Visma.net Payroll. Løsningen er spesialdesignet for små og mellomstore bedrifter, og selv om det er et nytt og innovativt lønnssystem, bygger det på mange års erfaring og tilbakemeldinger fra kunder. Systemet er enkelt og intuitivt i bruk, og sørger for at manuelle prosesser automatiseres. Det frigjør tid for deg og bedriften din.

Vitaris viktigste bidrag er trygghet fra A til Å, og visjonen vår er «Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid». Lønnsystemet Visma.net Payroll er et godt eksempel på dette.

Se våre neste webinar og meld deg på her!

New call-to-action